Mám pro vás řešení!

7 praktických, nabitých online workshopů  – další termíny – podzim 2023

Vhodné pro všechny, kdo prezentují,
pro manažery,  lektory a mentory, pro každého,
kdo se chce naučit efektivně pracovat s informacemi. 

V současnosti  nejefektivnější pomůcka pro zkvalitnění přemýšlení, zvýšení kreativity, efektivnější komunikaci, lepší time management a přehlednější tvorbu poznámek. Ukážeme si, jak je využít co nejlépe – ať už je budeme kreslit rukou, či využívat online nástroje.

Interaktivní webinář.

Obsah:
✔ Jak myslí náš mozek
✔ Myšlenkové mapy – princip, techniky, asociace, styl, rozvržení
✔ K čemu a proč myšlenkové mapy, praktické využití – pro branistorming, prezentaci – předávání i přijímání informací, pro lepší paměť, učení se, plánování,  využití pro byznys
✔Cvičení a příklady využívání myšlenkových map

Brainstorming je základem kreativních technik. 

Představím vám a prakticky si vyzkoušíte, jak využít brainstorming naplno, které varianty jsou nejefektivnější při generování nápadů v různých výzvách.

Interaktivní webinář.

Obsah:
✔ Co je a co není brainstorming
✔ Jak na úspěšný brainstorming
✔ Šestero dobrých sluhů
✔ Třesk – aneb otázky, otázky…
✔ Technika klíčových slov
✔Limity brainstormingu
✔ Brainwriting
✔ 6-3-5

3 techniky na ujasnění si svých představ, toho, co opravdu chceme – každý sám pro sebe, i týmově.

Interaktivní webinář.

Obsah:
✔ Jak zapojit do kreativity všechny smysly
✔ Vzorec změny – základní předpoklady, abychom skutečně zěmnu zrealizovali
✔ Otázka na zázrak – jak použít, při jakých příležitostech
✔  Mood board – definice, inspirace, směr; v marketingu, týmu i domácnosti (styl a pocity)
✔ Vision board – principy – proč funguje, jak využít na stanovení vizí pro sebe, i týmy.

Přeformulování problému umožňuje podívat se na problém z několika úhlů a tím generovat mnohem více nápadů, jak problém/situaci vyřešit.
Podobně funguje i technika SCAMPER.

5x PROČ je metoda zjištění skutečné základní příčiny, nejčastěji vady výrobku, defektu zařízení atd., a tím můžeme odstranit důsledky, které by mohly vzniknout.

Interaktivní webinář.

Obsah:
✔ Otázka – základ řešení, jak na ni?
✔ 4 způsoby, jak na nové formulace stávajícího problému, které vedou k inovativním řešením
✔ 5x PROČ
✔ Proč? Jak? Co? – Zlatý kruh
✔ SCAMPER

Analogie a metafora – hlavní metody hledání nápadu – tvořivosti. 
Téměř všechny vynálezy a objevy vznikly spojením zdánlivě nespojitelného, tedy analogiemi.
Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak toho využít pro generování nápadů, pro řešení našich situací.
Superhrdinové a náhodný vstup – dvě kreativní techniky, které nám mohou otevřít oči, naučit se vidět věci z úplně jiných úhlů pohledů, přijít na průlomové myšlenky.

Interaktivní webinář.

Obsah:
✔ Analogie – kdy a jak využít, příklady úspěšných vynálezů, praktická aplikace
✔ Superhrdinové – vžijme se do jiné role, uvidíme věci zcela jinak
✔ Náhodný vstup – obrazový i textový

Pro ujasnění myšlenek skvěle funguje si je načrtnout – vizualizovat,  máme tak mnohem jasnější představu a často se nám objeví i přímo řešení. Na praktických a konkrétních příkladech si ukážeme, jak a kdy využít škálování, matice, transformační kola.
Interaktivní webinář.

Obsah:
✔ Jak využít výsečové grafy pro ujasnění si myšlenek
✔ Transformační kola – pro osobní rozvoj – sebekoučování, i pro práci v týmu 
✔ Škálování a využití matic – díky nim často dojdeme k jasným výsledkům, volbě řešení,  můžeme jimi měřit i zdánlivě neměřitelné 

Chcete se naučit techniku řízeného kreativního procesu, kterou využíval pro nápady své a svého týmu Walt Disney?

Jak nápady nejen vymyslet, ale dále s nimi pracovat si vyzkoušíme s technikou šesti klobouků. Aneb šest odlišných přístupů k problému.

Je to přístup vhodný k jakékoliv skupinové/týmové diskusi, která má jako stanovený záměr či cíl „něco“ (vy)řešit, na „něco“ přijít apod. Ukážeme si, kde a jak je využít.

Interaktivní webinář, přijďte s vlastním zadáním a odejdete se spoustou nápadů.

Obsah:
✔ Strategie Walta Disneye
✔ 6 rolí – 6 klobouků de Bona
✔ Praktické vyzkoušení na kokrétních situacích
✔ Techniky využitelné pro jednotlivce i týmy
 

cena každého z webinářů je 550 Kč
při zakoupení celého cyklu zaplatíte za všech 7 seminářů 3 300 Kč (tj. 1 seminář zdarma)

Nejbližší termíny webinářů

Celý cyklus běží vždy pouze  2x ročně – na jaře a na podzim,interaktivní webináře – možnost cokoliv dovyjasnit, vyřešit konkrétní vaše zadání.

 Myšlenkové mapy  – jak je využít co nejlépe

Brainstorming a jeho varianty

Otázka na zázrak, Vision board a Mood board – kdy, jak a k čemu

5x PROČ a přeformulování problémů jako cesta k jejich řešení, SCAMPER

Analogie a metafory, superhrdinové – rolestorming, náhodný vstup

 Výsečové grafy, transformační kola a škálování

Strategie Walta Disneye a 6 klobouků de Bona

Podzimní termíny připravuji, ráda vás budu jako první informovat o termínech – ozvěte se mi.

Pro skupinu účastníků  (5 a více) ráda připravím seminář ve speciálním termínu/čase, stačí mi napsat.

Váš tým by chtěl mít seminář sám pro sebe, pracovat s konkrétními situacemi z vaší firmy? Ozvěte se mi, určitě se domluvíme.

 
  • Každý workshop začne malou kreativní rozcvičkou, pak následuje trocha teorie o tom, jak daná technika funguje a konkrétní příklady na její praktické využití + osvědčené tipy. 
  • Vše proložené cvičeními založenými na řešení aktuálních situací či výzev účastníků. 
  • Samozřejmostí je tedy také vzájemná interakce a společná práce všech.
  • Realizované přes Google Meet – stačí vám pouze internetové připojení, PC nebo mobil
  • 17:00 – 19:20 – 2,5hodinový online workshioy

• si chce v krátkém čase osvojit množství užitečných technik pro svoji potřebu i pro práci  v týmu
• prezentuje svoje myšlenky kolegům, klientům
• pro lektory a ty, kdo vedou semináře a workshopy

V den webináře potřebujete internet a počítač nebo mobil a cca 10 minut před začátkem kliknete na odkaz v pozvánce.

 Kdyby cokoliv, zavoláte na +420 777 852 111. Obchodní podmínky zde.

Reference k technikám

Jitka byla mou mentorkou při realizaci mého podnikatelského záměru. Mimo jiné jsem pochopila, jak má vlastně mentoring vypadat… Byla mi průvodkyní, zkušenou rádkyní, přítelkyní, vzorem. Interakce s ní byly velmi inspirující, rozšířila mi obzory a umožnila myslet “out of the box.” Díky Jitce jsem nezačala přemýšlet jinak jen o svém podnikání, ale i o svém

Úroveň semináře hodnotím jako velmi dobrou. Odbornost, obsah a přínos spatřuji spíše pro mě osobně. Do výuky je to ještě na delší práci (promýšlení dopředu). Líbí se mi získané materiály, super byly pomůcky a techniky.  Lektorka inspirativní a vstřícná vůči našim nedůvěřivostem a předpojatostem😊. Všestranně inspirativní pro všechny. seminář Myšlenkové mapy pro VŠ pedagogy

Velmi zajímavé techniky, jak přistupovat k věcem, co si zaslouží zamyšlení. Využitelné jak v práci tak soukromém životě. Jako vždy inspirativní. Důležité zapamatovat si a pak nezapomenout v praxi využít.Co se mi líbilo?Zapojení účastníků, skladba témat (využiji myšlenkové mapy, disney strategie i další…), super, díky! Na kurzu oceňuji: perfektní tematický výběr, obsahově super, time table –

Milá Jitko,příležitost k setkávání na koučinku byla jedna z nejbáječnějších věcí tohoto roku!Abych potvrdila posun z bodu 1 od bodu 10 sděluji, že koučink jsem využila proto, že jsem definitivně potřebovala rozhodnout směr svého podnikání – už jsem vůbec zvažovala, zda na podnikání mám a rozhodla jsem se udělat poslední pokus ke změně. Výsledek – zapudila jsem myšlenky

Kdo vás bude na seminářích provázet?

„Od března 2020 se změnilo naprosto vše.

A dále se mění ze dne na den. U vás, stejně jako u mě.

Často se ocitáme v nových situacích, neznáme řešení, nevíme, jak se rozhodnout. Změny o 180 stupňů se nám staly realitou. Co můžeme udělat, abychom neměli ještě větší stres?

Vrátit se k osvědčeným technikám, díky kterým si můžeme myšlenky uspořádat, metodám, které nám pomohou v rozhodování, a ke kreativitě a tím k nápadům na řešení.

Ráda vás s těmito užitečnými a praxí ověřenými technikami seznámím.“

 

 

více než

0
let zkušeností
0
účastníků na seminářích
0
hodin mentoringu a koučinku 1:1

Mám  za sebou praxi přes 20 let.

Jsem praktik. Vše, co školím, také sama dělám.

Informace a poučky najdete na Googlu. Praktické znalosti a dovednosti u mě.

Jsem lektor – mentor – zakladatelka platformy Mimo koleje – organizátorka eventů

profil LinkedIn

VÍCE O MNĚ

JITKA ŠTÁDLEROVÁ

INSPIRACE - SEMINÁŘE - KOUČINK

+420 777 852 111

IČ: 67533051

PODNIKATEL ZAPSÁN

V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10