Pomohu vám s tím.

 
 • Nejste zcela spokojeni se svým životem?
 • Plánujete novou kariéru?
 • Vracíte se po RD a hledáte možnost svého uplatnění?
 • Rozhodujete se, zda přijmout novou životní výzvu
 • Přemýšlíte nad možnostmi, variantami, chcete si utřídit myšlenky?
 • Hledáte rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?
 • Chcete zlepšit svou komunikaci, využití svého času nebo manažerské dovednosti?
 • Jste v nové pozici a potřebujete si být jistější v nové roli?

Pokud na některou z otázek odpovídáte ANO, ráda vám budu průvodcem touto změnou.

V čem vám mohu pomoci?

 

 • Objevení a posílení silných stránek, talentů, vašeho sebevědomí. 
 • Seberealizace a kariéra – zaměstnání/podnikání.
 • Finanční myšlení, mindset úspěchu, odstranění finančních omezení a bloků.
 • Podnikání (online/offline), pořádání online/offline eventů – konferencí, vytvoření produktů k online podnikání.
 • Nápady pro rozvoj vašeho byznysu.
 • Nastavení pro vytvoření harmonického života plného úspěchu a radosti v souladu s vašimi hodnotami.

Jak to funguje

 
 • Na začátku si stanovíme cíl mentoringu, počet setkání a vše potřebné pro úspěšný posun.
 • Pomůžu vám  nastavit účinné strategie, jak cíle dosáhnout 
  a sestavíme spolu seznam prvních kroků.
 • Budeme se pravidelně potkávat v intenzitě dle domluvy, většinou
  2 – 4 týdny. Předám vám funkční techniky a tipy, budu využívat koučovací otázky, aby vše bylo plně s vámi v souladu. 
 • Z každého setkání vyplynou úkoly, které vedou ke stanovenému cíli.

Cena mentoringu/koučinku

Individuální  mentoring/koučink 1:1

Konzultace probíhají online přes Google Meet, případně naživo v kavárně (nebo ve vašich prostorách) v centru Prahy.

K zápisu na konzultace mi prosí pošlete e-mail (do předmětu uveďte  KONZULTACE) na info@jitkastadlerova.cz.

V e-mailu stručně popište vaši situaci, spojím se s vámi a domluvíme termín  našeho setkání.

Vaše investice do sebe:

1 setkání – 90 minut –  2900 Kč.

Základní balíček 5 sezení x 90 minut  na 3 měsíce – 11 600 Kč (místo 14 500,-  ušetříte 2900,-).

Balíček 10 sezení x 90 minut na 6 měsíců 22 000 Kč (místo 2 900,-  ušetříte 7 000 Kč). 

Počet schůzek je zcela individuální, záleží na tom, co potřebujete řešit a jaký výsledek očekáváte.

Co koučink a mentoring přinesl mým klientům

Mentoring s Jitkou Štádlerovou byl pro mne opravdu přínosnou zkušeností. Jitce je role mentorky naprosto přirozená. Je příjemná, upřímně se snaží porozumět, naslouchat a přijít s co nejefektivnějšími technikami a dalšími nápady, které by mentee – mně – pomohly se dále posunout. V mém případě, kdy se snažím skloubit mnoho aktivit a úspěšně uplatňovat své

Mým mentorem na počátcích mého podnikání byla skvělá Jitka Štádlerová. Člověk, který mi naprosto přirozeně předával své zkušenosti a směřoval mne k zamyšlení, kterým směrem se chci opravdu v pracovním životě dát. Vedla mne k samostatnému řešení úkolů, k přemýšlení o problémech spojených s podnikáním a i k osobnímu chybování. Po celou dobu mi byla

Jitka byla mou mentorkou při realizaci mého podnikatelského záměru. Mimo jiné jsem pochopila, jak má vlastně mentoring vypadat… Byla mi průvodkyní, zkušenou rádkyní, přítelkyní, vzorem. Interakce s ní byly velmi inspirující, rozšířila mi obzory a umožnila myslet “out of the box.” Díky Jitce jsem nezačala přemýšlet jinak jen o svém podnikání, ale i o svém

S Jitkou Štádlerovou jsem spolupracovala 1 rok v rámci mentoringového programu Jitka mi byla jako mentorka i koučka velmi nápomocná při mém hledání, kdo vlastně jsem a kam chci směřovat. Její autentičnost a přátelská povaha mi pomohly vytvořit si k ní důvěrný vztah a to už na prvním setkání. Dodnes je pro mě inspirací v tom, jak dělá svou

více než

0
let zkušeností
0
účastníků na seminářích
0
hodin mentoringu a koučinku 1:1

KOUČINK

Věřím, že každý z nás je největším odborníkem na sebe sama. Potřebujeme se pouze zastavit 
a vrátit se k sobě, najít si odpovědi na své otázky.

Koučink je taková chvilka pro sebe.

 • Pro své myšlenky, pro to uvědomit si, jaké jsou moje pocity, co potřebuji právě v tuto chvíli a jakým způsobem mohu posunout své přání a sny k realitě.
 • Pro pojmenování si svých silných stránek, aby bylo možné na nich stavět.
 • Pro poznání, jaká je má současná situace, aby bylo možné najít možnosti a způsoby, jaké změny mě posunou dopředu.

Vždy se snažím naladit se co nejvíce na klienta, naslouchat jeho potřebám, ptám se a diskutuji o tématech nesoudícím způsobem. Podporuji ho vhodně kladenými otázkami k přemýšlení a objevování vlastních zdrojů a motivací.  

Používám tzv. psychologické koučování – tedy koučování obohacené o psychologické poznatky, které se týkají emocí, motivace, výkonu, učení, komunikace, spokojenosti a štěstí.  

Kouč je průvodcem na cestě myšlení.

MENTORING

Někdy však potřebujeme popostrčit, ukázat, jak to zafungovalo jinde, získat zkušenosti, osvojit si techniky a metody. A v tuto chvíli přichází na řadu MENTORING.

V mentoringu jde o předávání zkušeností, dovedností, znalostí, i zde s plnou podporou mentora.  

Nejčastěji mentoruji v oblasti (re)startu podnikání, sebeprezentace, budování značky. Často vše v kombinaci s vymýšlením nápadů – tedy např. jak se prezentovat, i když nemám miliony, jak vylepšit služby či podukty, jak vyniknout mezi ostatním atd.

Skloubení profese – ať už podnikání nebo zaměstnání – s osobním životem, tedy nastavení priorit, využívání času atd. jsou dalšími oblíbenými tématy klientů v mentoringu.  

Někdy jsou setkání čistě koučovací, někdy čistě mentoringová, někdy kombinované.
Vše záleží na tom, co právě řešíte, a co vám nejvíce vyhovuje.
Vše záleží na domluvě, potřebách, požadavcích z Vaší strany.

Koučování i mentoring probíhá nejčastěji tváří v tvář (Praha, Kroměříž, případně je možné i odkudkoliv  přes Google Meet  nebo  telefonicky).

JITKA ŠTÁDLEROVÁ

INSPIRACE - SEMINÁŘE - KOUČINK

+420 777 852 111

IČ: 67533051

PODNIKATEL ZAPSÁN

V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10