více než

0
let zkušeností
0
účastníků na seminářích
0
odkoučovaných hodin

Při koučování podporuji v klientovi jeho potenciál, pozorně mu naslouchám a respektuji jeho zájmy. Pokládám otázky, které zlepšují vnímání reality, zkoumají a posuzují různé možnosti, posilují motivaci a odpovědnost a směřují k cíli.

Při své práci využívám psychologické koučování, tedy systém založený na využití různých technik, směrů a principů (NLP, Gestalt a další) tak, aby byly co nejvhodnější pro konkrétního člověka.

Pracuji s jednotlivci i týmy v roli kouče, lektora, a konzultanta tak, abych byla co nejužitečnějším průvodcem rozvoje, který si klienti zvolili.

Jsem přátelská a otevřená – nejen v komunikaci, ale i všemu novému.

Věřím v potenciál druhých i  v to, že můžeme dosahovat mnohem více, než si dokážeme představit. Věřím také, že mohu druhým pomoci tyto schopnosti rozvinout. Jsem vdaná a se svou rodinou žiji aktivní život – potkat mě můžete třeba na výletech, akcích, horách či u moře.  Svým dvěma dcerám předávám pozitivní přístup a touhu objevovat a poznávat.

od r. 2002 na volné noze – lektor, mentor kouč

– připravuji online i offline workshopy, semináře a programy pro podnikatele, firmy i jednotlivce.

– věnuji se budování značky a uplatnění kreativity do každodenního života i pro rozvoj byznysu

– témata: myšlení mimo zajeté koleje – workshopy kreativních technik a metod, vizuálního myšlení a myšlenkových map, semináře efektivního využití času, odolnosti proti stresu, pozitivního myšlení, semináře soustředění a koncentrace.
– základem všeho je pak komunikace, tedy praktické workshopy firemní a týmové komunikace a spolupráce, aplikace poznání osobnostních typů do praxe, prezentační a lektorské dovednosti.

Od r. 2018 srdce i ruce akce Meet Papír – setkání pro všechny milovníky papíru

Věřím, že tužka a papír mají stále smysl a svou nezastupitelnou roli:-), proto jsem vymyslela a realizuji největší české setkání pro milovníky papíru – jednodenní papírnictví.
Za 2 ročníky se akce účastnilo více než 80 firem a 6000 návštěvníků, pro rok 2020 převedeno do online.

Od roku 2018  Projekt Korálky dní, který ukazuje lidem, že lze v životě objevovat více radosti tím, že si všímáme každodenních příjemných drobností a zaznamenáváme si je do deníků – Cestovní deník a Deník radosti, úspěchů a vděčnosti 

2011 – 2014 – externí spolupráce Scio
Projekty v oblasti osobního rozvoje a kreativity nejen pro děti a studenty.
Podílela jsem se např. na projektu Přednost přednostem – www.prednostprednostem. cz, jehož výstupem je jediný český test silných stránek http://testmojeplus.cz/
Spolupracovala jsem na projektech pro rozvoj soft skills u dětí – projekty https://druhanoha.scio.cz/ nebo Pecka pro děcka všecka.…

2002- 2011 – Metodik vzdělávání, interní lektor, RSTS
Jako člen realizačního týmu jsem se podílela na vypracovaní a realizaci uceleného systému vzdělávání pro odbytovou sféru i zaměstnance (koncepce, kalkulace, manuály, příručky, katalogy vzdělávání…)
Měla jsem odpovědnost za vzdělávání zaměstnanců RSTS (návrh, organizace, realizace), od koncepce po vedení seminářů, lektorování; metodické vedení regionálních trenérů.

 2000-2002 Metodik vzdělávání, interní lektor, Generali Pojišťovna
Připravovala jsem a vedla vzdělávací semináře pro vedoucí oblastních kanceláří pro ČR a SR

Zodpovídala jsem za přípravu a realizaci Akademie pro nejlepší prodejce.
Nové koncepce a projekty v oblasti vzdělávání a výběrová řízení – Assessment Centre, především na výběr středního managementu.…

1995-2000 Středoškolská učitelka Soukromá střední podnikatelská škola a vyšší odborná škola, s.r.o.

– český jazyk a literatura – základy společenských věd; vedla jsem semináře rétoriky pro SŠ i VOŠ.
Na VOŠ jsem měla přednášky sociologie a psychologie pro ekonomy, semináře – praktická sociologie, byla jsem vedoucí diplomových prací v oblasti výzkumu trhu a sociologie práce.
Organizovala jsem prezentační aktivity školy – náborové akce, prezentační výstavy, propagační materiály (tiskoviny i video, almanach a kronika školy).

Jsem absolventkou certifikovaného Koučovacího výcviku (QED 2013), cyklu seminářů Neurolingvistického programování. Spolupracovala jsem na přípravě mezinárodních projektů vedených metodou Appreciative Inquiry – Oceňující dotazování (zaměřené na to, co funguje, co se osvědčilo).
Absolvovala jsem sebezkušenostní výcviky, desítky seminářů a workshopů zaměřených na osobní rozvoj.

Miluji deníky, bloky, zápisníky. Nejen, že si je píšu, ale také je vydávám pro všechny, kteří si chtějí pamatovat to, co se jim v životě povedlo, co zažili a  na co chtějí vzpomínat. Najdete je v mém vydavatelství KORÁLKY DNÍ.

Papírovou komunitu se snažím také propojovat, proto od r. 2018  organizuji akci MEET PAPÍR – největší jednodenní papírnictví a setkání pro všechny milovníky papíru, kdy se potkáváme v Praze a Brně, v roce 2020 jsme převedli na ONLINE setkání. 

Moje fotovizitka

Pokud jste dočetli až sem, tak toho o mně víte mnohem víc, než já o vás:-)

JITKA ŠTÁDLEROVÁ

INSPIRACE - SEMINÁŘE - KOUČINK

+420 777 852 111

IČ: 67533051

PODNIKATEL ZAPSÁN

V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10