NAUČTE SE NOVÉ TECHNIKY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBUĎTE SVOJI KREATIVITU

NAJDĚTE NOVÉ ÚHLY POHLEDU NA TO, CO ŘEŠÍTE

NAUČTE SE VIZUALIZOVAT, VYTVOŘIT PŘEDSTAVY CÍLŮ A VÝSLEDKŮ

VYUŽIJTE TECHNIKY PŘI PREZENTACI

„Od letošního března se změnilo naprosto vše. A dále se mění ze dne na den.  U vás, stejně jako u mě. Často se ocitáme v nových situacích, neznáme řešení, nevíme, jak se rozhodnout. Změny o 180 stupňů se nám staly realitou.   Co můžeme udělat, abychom neměli ještě větší stres? Vrátit se k osvědčeným technikám, díky kterým si můžeme myšlenky uspořádat, k metodám,  které nám pomohou v rozhodování, a ke kreativitě a tím k nápadům na řešení. Ráda vás s těmito užitečnými a praxí ověřenými technikami seznámím."

VÍM JAK

Mám  za sebou praxi přes 20 let.

Jsem praktik. Vše, co školím, také sama dělám.

Informace a poučky najdete na Googlu. Praktické znalosti a dovednosti u mě.

Jsem lektor – mentor – organizátor akce Meet Papír –  vydavatel Korálky dní.

profil LinkedIn

VÍCE O MNĚ

Reference k technikám

Byla jsem mile překvapená, jak samotnou trenérkou, tak výstupy, které jsme dali společně dohromady. Líbilo se mi, jakou dokázala trenérka vytvořit uvolněnou atmosféru hned od začátku a zapojila nás do diskuze úplně všechny. Červený klobouk na konci asi není potřeba ani komentovat.

Bezva bylo, že jsme z workshopu odcházeli s konkrétními body k řešení, na kterých jsme se shodli a přímo se týkaly našeho problému.

Skvělá schopnost zaujmout, udržet pozornost, používání příkladů pro názornost. Bezvadný průběh celého semináře, zapojení účastníků a procvičování. Oceňuji celkové pojetí kurzu, ukázky principů a technik. Zaujaly mě hodně myšlenkové mapy, využiji pro práci i v osobním životě. Celkově kurz hodnotím jako výborný. Líbil by se mi delší😊.

Celý kurz byl velmi inspirativní a pár věcí zkouším hned převádět do svého života. Např. řešení problému pomocí analogie…
Zajímavé téma hezky podané. S praktickými příklady.

Jedná se v současnosti o nejefektivnější pomůcku pro zkvalitnění přemýšlení, zvýšení kreativity, efektivnější komunikaci, lepší time management a přehlednější tvorbu poznámek. Myšlenkové mapy uvedl ve všeobecnou známost Tony Buzan, ale jejich používání najdeme již mnohem dříve u takových myslitelů, jako byl Leonardo da Vinci nebo Michelangelo. Technika myšlenkových map spojuje psaní, kreslení, asociace, strukturu, rytmus, klade informace do prostoru a vytváří vzájemné vazby a tím stimuluje spolupráci obou hemisfér našeho mozku.

Obsah:
✔ Jak myslí náš mozek
✔ Myšlenkové mapy – princip, techniky, asociace, styl, rozvržení
✔ K čemu a proč myšlenkové mapy, praktické využití
✔Cvičení a příklady využívání myšlenkových map

Brainstorming je základem kreativních technik, ale existuje spousta jeho variant, které dokáží generovat mnohem více nápadů než jen klasická verze. Vyzkoušejte je.

Obsah:
✔ Co je a co není brainstorming

✔ Jak na úspěšný brainstorming
✔ Šestero dobrých sluhů
✔ Třesk
✔ Technika klíčových slov
✔Limity brainstormingu
✔ Brainwriting
✔ 6-3-5

3 techniky na ujasnění si svých představ, toho, co opravdu chceme – pro sebe, rodinu i tým.
Pokud si dokážeme věci představit, tak můžeme i stanovit jednotlivé kroky, jak je naplnit. K tomu, abychom si dokázali udělat jasný obraz toho, co řešíme, můžeme využít tyto 3 techniky.

Obsah:
✔ Jak zapojit do kreativity všechny smysly
✔ Vzorec změny
✔ Otázka na zázrak – jak použít, při jakých příležitostech Mood board –     definice, inspirace, směr; v marketingu, týmu i domácnosti (styl a pocity)
✔ Vision board – jak si ujasnit svoje i týmové plány, představy

5x PROČ je metoda zjištění skutečné základní příčiny, nejčastěji vady výrobku, defektu zařízení atd. Rozpoznání základní příčiny je nezbytným předpokladem k jejímu odstranění a tím k odstranění jejích nežádoucích důsledků.
Technika SCAMPER i přeformulování problému umožňují podívat se na problém z několika úhlů a tím generovat mnohem více nápadů, jak problém/situaci vyřešit.

Obsah:
✔ Otázka – základ řešení, jak na ni?
✔ 6 způsobů, jak na nové formulace stávajícího problému
✔ 5x PROČ
✔ Proč? Jak? Co? – Zlatý kruh
✔ SCAMPER

Analogie a metafora – hlavní metody hledání nápadu – tvořivosti. Analogie = shoda, podobnost… Něco je jako…. Téměř všechny vynálezy a objevy vznikly pozorováním přírody, přírodních zákonů, a jejich vhodnou aplikací, kombinací, využitím. Tedy pokud řešíte inovační úlohu či jakýkoliv problém, je moudré hledat inspiraci v přírodě, v ekonomice, sociálních systémech apod. Lze toho dosáhnout pomocí jednoduché otázky Čemu se podobá můj problém?
Superhrdinové a náhodný vstup – dvě kreativní techniky, které nám mohou opravdu otevřít oči, naučit se vidět věci z úplně jiných úhlů pohledů, přijít na průlomové myšlenky.

Obsah:
✔ Analogie – kdy a jak využít, příklady úspěšných vynálezů, praktická aplikace
✔ Superhrdinové – vžijme se do jiné role, uvidíme věci zcela jinak
✔ Náhodný vstup – obrazový i textový

Už jen popis problému – nakreslení situace, nám spoustu věcí ozřejmí, máme jasnější představu a často se nám objeví i přímo řešení. Lépe si díky nim uvědomujeme, kde se právě nyní nacházíme, i jak vypadá cíl. K vizualizaci můžeme využít některou z těchto tří technik. Na praktických příkladech si ukážeme, kdy a kterou použít.

Obsah:
✔ Výsečové grafy – porovnáváme poměry
✔ Transformační kola – pro osobní rozvoj – sebekoučování, i pro práci v týmu 
✔ Škálování – díky němu můžeme měřit i neměřitelné 

Walt Disney byl geniální americký podnikatel počátku minulého století, který se proslavil zejména díky legendárním kresleným postavičkám. Spousta nápadů a filmů v jeho studiích vznikla metodou řízení kreativního procesu. Naučte se využívat sílu této techniky.
Technika šesti klobouků využívá laterálního myšlení – myšlení, které hledá řešení neobvyklou nebo částečně nelogickou cestou.
Šest klobouků znamená šest odlišných přístupů k problému, pomáhají oddělovat vlastní názor a ego od projevu, prohlubují paralelní myšlení v souvislostech a podporují strukturální myšlení. Šest klobouků znamená šest stylizovaných rolí. Je to přístup vhodný k jakékoliv skupinové/týmové diskusi, která má jako stanovený záměr či cíl „něco“ (vy)řešit, na „něco“ přijít apod. Ukážeme si, kde a jak je využít.

Obsah:
✔ Strategie Walta Disneye
✔ 6 rolí – 6 klobouků de Bona

Nejbližší termíny webinářů

22. 9. Myšlenkové mapy  – jak je využít co nejlépe

25. 9. Brainstorming a jeho varianty

29. 9. Otázka na zázrak, Vision board a Mood board – kdy, jak a k čemu

1.10. 5x PROČ a přeformulování problémů jako cesta k jejich řešení, SCAMPER

6. 10. Analogie a metafory, superhrdinové – rolestorming, náhodný vstup

9. 10.  Výsečové grafy, transformační kola a škálování

12. 10. Strategie Walta Dişneye a 6 klobouků de Bona

vždy od 10  do 11:30 hod. 

A každý za cenu knížky!

cena každého z webinářů je 390 Kč
při zakoupení celého cyklu 350 Kč – celková částka všech 7 seminářů 2 450 Kč

 
  • Každý workshop začne malou kreativní rozcvičkou, pak následuje trocha teorie o tom, jak daná technika funguje a konkrétní příklady na její praktické využití + osvědčené tipy. 
  • Vše proložené cvičeními založenými na řešení aktuálních situací či výzev účastníků. 
  • Samozřejmostí je tedy také vzájemná interakce a společná práce všech.
  • Realizované přes Google Meet
  • 75minutové workshopy online 

• si chce v krátkém čase osvojit množství užitečných technik pro svoji potřebu i pro práci  v týmu
• prezentuje svoje myšlenky kolegům, klientům
• pro lektory a ty, kdo vedou semináře a workshopy

V den webináře potřebujete internet a počítač nebo mobil a cca 10 minut před začátkem kliknete na odkaz v pozvánce.

 Kdyby cokoliv, zavoláte na +420 777 852 111. Obchodní podmínky zde.

lektor – mentor – organizátor akce Meet Papír –  vydavatel Korálky dní

Pomáhám druhým prostřednictvím svých projektů a produktů žít harmonický, spokojený a úspěšný život, nebát se změn.

Inspiruji a podporuji jednotlivce i týmy k dosahování jejich cílů i snů.

Oranizuji celorepublikově úspěšnou akci Meet Papír, kde se mi podařilo získat přes 80 partnerů a loni ji navštívilo více než 4000 návštěvníků. Vydávám deníky v projektu Korálky dní. 

Pokud hledáte praktika, který to, co školí, sám využívá ve svém podnikání, kombinuje nejnovější poznatky z oblasti neurověd se zdravým rozumem a dokáže vám pomoci najít jiný úhel pohledu při využití kreativních technik, jsem tu pro vás.

více než

0
let zkušeností
0
účastníků na seminářích
0
odkoučovaných hodinTIPY A INSPIRACE

Chcete ode mě inspiraci pro vaši životní spokojenost? Tipy na knihy, rozhovory, články? Prozraďte mi svůj e-mail a těšte se na ně ve své schránce:-).

Zadáním své e-mailové adresy souhlasíte s tím, že budu vaše data zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů a posílat vám pravidelné e-maily. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.

Váš tým by chtěl mít seminář sám pro sebe, pracovat s konkrétními situacemi z vaší firmy? Ozvěte se mi, určitě se domluvíme.

JITKA ŠTÁDLEROVÁ

INSPIRACE - SEMINÁŘE - KOUČINK

+420 777 852 111

IČ: 67533051

PODNIKATEL ZAPSÁN

V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10