Test timemamanagementu

Návod pro uživatele

  1. Přečtěte si každou otázku a zvolte odpověď, která nejlépe popisuje vaše konkrétní jednán
  2. Po dokončení testu klikněte na vyhodnotit
  3. Zobrazí se výsledky testu.

Test stylu řízení času

1. Před každým pracovním dnem si rezervuji určitý čas pro přípravu, plánování.


Výsledky testu Můj timemanagement

Mgr. Jitka Štádlerová – všechna práva vyhrazena ©2021

Otázka Vaše odpověď
1. Před každým pracovním dnem si rezervuji určitý čas pro přípravu, plánování.
2. Deleguji vše, co lze delegovat. (Pokud je to možné převedu své úkoly na jiné osoby.)
3. Písemně si stanovím úkoly a cíle s termíny vyřízení.
4. Snažím se každý dopis zpracovat pouze jednou a definitivně.
5. Denně sestavím seznam úkolů a stanovím jejich priority.
6. Účinně se bráním rušivým telefonátům, netermínovaným návštěvám a poradám.
7. Snažím se rozvrhnout jednotlivé práce podle své výkonnostní křivky.
8. V mém plánu jsou časové rezervy pro akutní a neplánované úkoly.
9. Své činnosti organizuji tak, že se nejdříve soustředím na nejdůležitější úkoly.
10. Umím říci ne, pokud mě někdo chce připravit o čas, v němž musím vyřizovat důležitější věci.