• Udělejte si inventuru svých dovedností
  • Zjistěte, v čem je vaše jedinečnost
  • Poznejte své silné stránky a talenty a naučte se je využívat
  • Pojmenujte si své kompetence atraktivní pro zaměstnavatele
  • Využijte svůj skutečný potenciál
  • Ukažte to, co vám jde nejlépe, v čem jste opravdu dobří
  • Objevte vaše IKIGAI i PROČ
  • Získejte inspiraci, jak nasměrovat seberozvoj správným směrem

Co mám dělat po rodičovské dovolené

Za nedlouho mám nastoupit znovu do práce. Během RD se mi změnily priority a nechci se, nebo se ani nemůžu, vrátit do dřívějšího zaměstnání. Potřebuji také získat více sebevědomí.
Co mám teď dělat?
Na co se zaměřit?
Kam směřovat?

Jsem na volné noze – nechci být jedna z mnoha

Jsem na volné noze a dělám to, co mě baví. Nejsem však vidět tolik, jak bych si představovala. Nedosahuji toho, co bych chtěla. Vím, že si potřebuji ujasnit, na co se zaměřím a tomu se věnovat.
Těch věcí je tolik.
Čím tedy začít?
Jak poznat, v čem je moje výjimečnost?

Chci v zaměstnaní ukázat, že jsem opravdu dobrá

Chci se vyprofilovat ve své profesi, budovat si svou značku v zaměstnání, být tak dobrá, že mě nepřehlédnou, když se bude jednat o zajímavé projekty nebo pozice.
Jak na to?
Co všechno umím opravdu dobře? Jak si vytvořit svoje portfolio dovedností, které mohu prezentovat?

Firma bude v rámci úsporných opatření propouštět

Mám strach o to, co budu dělat dál. Vypadá to, že se bude propouštět. Co mám dělat?
Co vlastně umím?
Co mohu novému zaměstnavateli nabídnout?

Poznali jste se v jednom z příběhů?

SPOLEČNĚ ODHALÍME VAŠE SILNÉ STRÁNKY A PODPOŘÍME JE KONKRÉTNÍMI ZÁŽITKY. UKÁŽEME SI, JAK TYTO VAŠE TALENTY UPLATNIT V PODNIKÁNÍ I ZAMĚSTNÁNÍ.
SILNÉ STRÁNKY – PEVNÝ ZÁKLAD PRO ŽIVOT, PODNIKÁNI I ZAMĚSTNÁNÍ. VAŠE KONKURENČNÍ VÝHODA.

Změna začíná prvním krokem

Jednotlivá témata a lekce na sebe plynule navazují a doplňují se, aby celkově jako jednotlivé díly skládačky do sebe zapadly a vy tak získáte autentický obraz toho, co umíte a co můžete nabídnout, ať už ve svém podnikání nebo svém zaměstnavateli.

Proč se mnou?
Mám zkušenosti v seberozvoji založeném na silných stránkách více než 20 let. Mými semináři zabývajícími se podporou sebevědomí na základě zvědomění si svých talentů a dovedností prošlo přes 1000 žen, další pak v individuálním koučinku. Byla jsem součástí mezinárodního projektu Přednost přednostem, jehož jedním z výstupů byl jediný český test silných stránek.

profil LinkedIn                              VÍCE O MNĚ

VÍM JAK

více než

0
let zkušeností
0
účastníků na seminářích
0
odkoučovaných hodin

Umím předat zkušenosti a nasměrovat koučovacím přístupem.

Dobry den, tak máme workshop i zkoušky za sebou. Na workshopu jsme prezentovaly virtuální firmy. Po celou dobu mého projevu jsem vás „měla na rameni posazenou“, a to mi dodalo odvahu k projevu před publikem a komisí.
Verdikt komise: prý se mam věnovat v budoucnosti grafice jako grafička a nebo mam dělat přednášky. A to vše jen díky Vám.
Takže veliké díky. S přátelským pozdravem Dana J.

mentoring na prezentování, klientka měla z prezentování obrovský respekt

S Jitkou Štádlerovou jsem spolupracovala 1 rok v rámci mentoringového programu Jitka mi byla jako mentorka i koučka velmi nápomocná při mém hledání, kdo vlastně jsem a kam chci směřovat. Její autentičnost a přátelská povaha mi pomohly vytvořit si k ní důvěrný vztah a to už na prvním setkání. Dodnes je pro mě inspirací v tom, jak dělá svou práci s vášní a pečlivostí.

Kristýna Vavrousová, kouč

Jitka byla mou mentorkou při realizaci mého podnikatelského záměru. Mimo jiné jsem pochopila, jak má vlastně mentoring vypadat… Byla mi průvodkyní, zkušenou rádkyní, přítelkyní, vzorem. Interakce s ní byly velmi inspirující, rozšířila mi obzory a umožnila myslet “out of the box.” Díky Jitce jsem nezačala přemýšlet jinak jen o svém podnikání, ale i o svém životě. Jestli měla naše spolupráce nějaké stinné stránky? Ano, ale jen tehdy, když jsem si nedovolila sama sobě myslet ve velkém.

Jana Jarošová, autorka projektu Obleč mě

Krokem za krokem, vše přehledně zpracované. Využijeme několik druhů testů, sebepoznávací otázky, cvičení a zpětnou vazbu. Zaměříme se na vaše konkrétní životní zkušenosti, ve kterých se tyto silné stránky ukázaly, a ukážeme si, jak je promyšleně využívat v práci i osobním životě. Součástí programu je pracovní sešit k doplňování, ve kterém si vytváříte ucelený přehled toho, co je vaše velká konkurenční výhoda, na čem můžete stavět. Postupně tak vzniká mozaika silných stránek, které vám přináší úspěch i osobní spokojenost.

Získáte:

Tedy...

Pro koho?

Pro každého, kdo chce poznat sám sebe, získat zdravé sebevědomí a rozvinout svůj potenciál. Pro všechny, kteří chtějí poznat své přirozené talenty a najít svoje ideální povolání, poslání.

Nejvíce ho ocení:

Podnikatelé a lidé na volné noze, kteří chtějí budovat autentickou značku, stavět svoje podnikání na pevných základech, na tom, co je v nich nejlepší. Ať už s podnikáním začínají, či chtějí jeho restart. Ženy, které po rodičovské dovolené čeká návrat do zaměstnání, nebo chtějí podnikat. Studenti a ti, které čeká změna zaměstnání (ať už je dobrovolná či ne), jako přípravu na tuto změnu.

Jak to celé probíhá?

- Program je online
- Osobní přístup je zaručen díky soukromé facebookové skupině, kde budeme společně v každodenním kontaktu
- Celkem 4 lekce = 4 týdny

Vždy video lekce + materiály v písemné podobě, techniky, cvičení, úkoly, otázky, ze kterých si budete tvořit vlastní portfolio.
Zpětná vazba ode mě, vzájemná spolupráce, možnost zeptat se na cokoliv.

Jste připraveni udělat další krok směrem k poznání svých silných stránek?


VAŠE INVESTICE ČINÍ 2 500 KČ.

PROGRAM OBJEVTE SVÉ SILNÉ STRÁNKY JE ZÁROVEŇ JEDNÍM Z MODULŮ 3MĚSÍČNÍHO KURZU JÁ JAKO ZNAČKA.

MÁM ZÁJEM, ALE NEVYHOVUJE MI PRÁCE VE SKUPINĚ, RADĚJI KONZULTUJI SÁM/SAMA.
MÁM ZÁJEM O INDIVIDUÁLNÍ MENTORING.

lektor – mentor – organizátor akce Meet Papír – vydavatel Korálky dní
Pomáhám druhým prostřednictvím svých projektů a produktů žít harmonický, spokojený a úspěšný život, nebát se změn.
Inspiruji a podporuji jednotlivce i týmy k dosahování jejich cílů a snů.
Organizuji celorepublikově úspěšnou akci Meet Papír, kde se mi podařilo získat přes 80 partnerů a loni ji navštívilo více než 4000 návštěvníků. Vydávám deníky v projektu Korálky dní.
Pokud hledáte praktika, který to, co školí, sám využívá ve svém podnikání, kombinuje nejnovější poznatky z oblasti neurověd se zdravým rozumem a dokáže vám pomoci najít jiný úhel pohledu při využití kreativních technik, jsem tu pro vás.

Garance vrácení peněz

Zjistíte-li, že vám z nějakého důvodu program nesedí, vrátím vám vaši investici v plné výši. Stačí během prvních tří dnů programu Objevte své silné stránky napsat na info@jitkastadlerova.cz, že si přejete vrátit peníze.

JITKA ŠTÁDLEROVÁ

INSPIRACE - SEMINÁŘE - KOUČINK

+420 777 852 111

IČ: 67533051

PODNIKATEL ZAPSÁN

V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10