Paměťové techniky pro život a práci

Existují jednoduché techniky, kterými si můžeme zapamatovat cokoliv, co si zapamatovat chceme. Tyto techniky, byly dokonce považované za tajné, my se však pomocí nich naučíme, jak nám data, fakta, čísla či třeba tváře zůstanou v paměti.